- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!Vzor výpovede zo strany zamestnanca

Pracovný pomer možno skončiť:
a) dohodou (obojstrannou)
b) výpoveďou
c) okamžitým skončením
d) skončením prac.pomeru v skúšobnej dobe

Vzor výpovede z pracovného pomeru Read More