- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Druhy ocelí a označovanie ocelí

Druhy ocelí a označovanie ocelí

 1. UHLÍKOVÉ
 • nízko do 0,25% C
 • stredne 0,25 % C
 • vysoko nad 0,6 %C
 1. LEGOVANÉ
 • Nízko do 5% LP
 • Stredne 5 – 10 % LP
 • Vysoko nad 10% LP

S, O, P,N, H                          SPRIEVODNÉ ŠKODLIVÉ

Mn    0,9                                PROSPEŠNÉ

Si      0,5  Cr    0,3 Ni    0,2 Cu   0,2 Al   0,2 Mo  0,1 V    0,1 W   0,1 Ti   0,1

 TEPELNÉ SPRACOVANIE OCELÍ

 1. Žíhanie
 2. Kalenie (zmena tvrdosti)
 3. Popúšťanie vysoké a nízke teploty
 • Nespracované
 • NŽ – normalizačne žíhané
 • Ž
 • ŽM – žíhané na mäkko
 • K + P – kalenie popúšťanie
 • NŽ + P
 • Zvlášť na dolnú pevnosť
 • Zvlášť na stredné pevnosť
 • Zvlášť na hornú pevnosť

Rozdelenie ocelí podľa účelu a použitia

 1X XXX. XX

TRIEDA OCELE                INFORMÁCIA                                    Stupeň pretrvávania

PODĽA TRIEDY OCELE     PORADOVÁ ČÍSLICA

Základná číselná značka    Prvá doplnková číslica tepelného spracovania

 OCELE podľa percenta uhlíka

10 – 11 – ocele bežnej akosti – uhlíkové 80 %

12 – 17 – ocele ušľachtilé

12 – uhlíková ušľachtilá

13 – 14 – 15 – nízko legované

16 – nízko alebo stredne legované

17 – stredne alebo vysoko legované

19 – nástrojová oceľ

 • Vzácne kovy pri O,1 LEGOVACIE
 • Ak je %C vyžšie ako O,9 —–„O“ píšeme do značky