- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Rozdiel medzi svetadielom a kontinentom

Rozdiel medzi svetadielom a kontinentom

Svetadiel je označenie častí súše našej planéty či už na základe kultúry, histórie a podobne.
Zoznam svetadielov: Afrika, Austrália, Európa, Ázia, Amerika a Antarktída.

Kontinent je zase pevnina – časť zeme, ktorá je súvislá a obklopená oceánom.
Zoznam kontinentov: Eurázia, Afrika, Austrália, Antarktída, Južná Amerika, Severná Amerika,

Avšak podľa niektorých štúdií sa dajú kontinenty rozdeliť na viac či menej početné skupiny a to:

7 kontinentov: Ázia, Austrália, Európa, Afrika, Antarktída, Severná Amerika a Južná Amerika.
6 kontinentov: Austrália, Eurázia, Afrika, Antarktída,  Severná Amerika a Južná Amerika.
6 kontinentov: Amerika, Antarktída, Ázia, Afrika, Austrália a Európa.
5 kontinentov: Austrália, Antarktída, Eurázia, Afrika, Amerika
4 kontinenty: Austrália, Antarktída, Eurafrázia, Amerika

viac na stránke:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kontinent