- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Výpoveď v Rakúsku – vzor – kündigung (v nemčine)

Nie ste spokojný s pracovným pomerom v Rakúsku či v Nemecku a plánujete  dať výpoveď ?

Pripravili sme pre Vás pár užitočných informácií a vzor v nemeckom jazyku na doplnenie.

Výpovedná lehota v Rakúsku je jeden mesiac ak nie je stanovené v zmluve inak.  Avšak záleží aj na oblasti práce a teda napr. manuálny robotník má výpovednú lehotu len dva týždne, zatiaľ čo u úradníka trvá 6 týždňov. Výpoveď môžte podať písomne alebo len ústne.  Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú končí dňom posledného pracovného dňa bez potreby nejakého písomného dokumentu.

Vzor výpovede  –  kündigung (výpoveď po nemecky)

Alebo ďalší vzor výpovede v NJ, pozri tu : http://odpovedame.sk/vypoved-v-nemecku-vzor-predloha-v-nemcine/

Vaša adresa ………

Adresa zamestnávateľa ………..
Sehr geehrte Frau/Herr ……… ,

hiermit kündige ich das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis vom … ordentlich und fristgerecht zum …. .
Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Kündigung schriftlich.

Für die Zusammenarbeit bedanke ich mich recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Podpis ………..                         Dátum ………..