- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Základné frázy v angličtine|AJ


Základné frázy v angličtine :

Do you speak English? – Hovoríte po anglicky?
I don’t speak English – Ja nehovorím po anglicky
I speak a little English – Hovorím len veľmi málo po anglicky
Please speak more slowly – prosím hovorte pomalšie
I understand – Rozumiem
I don’t understand – Nerozumiem
how are you? – ako sa máš?
Are you at home now? – Si teraz doma?
how are things? – ako sa darí?
I’m fine, thanks – Mám sa fajn, dík
how’s it going? – ako to ide?
how’s life? – ako život?
Could you please repeat that? – mohli by ste to prosím zopakovať?
I don’t speak much English – nehovorím veľmi dobre po anglicky
I only speak very little English – Hovorím len málo po anglicky

Ďalšie dôležité základné frázy v anglickom jazyku:

At what time? – O koľkej?
Excuse me, where is the train station? Prepáčte, kde je železničná stanica?
I don’t think so – Myslím, že nie.
I beg to request – Dovoľujem si požiadať.
I am sure – Som si istý.
Let me know – Dajte mi vedieť
How much does it cost? = how much is it – Čo to stojí?
Make up your mind – Rozhodnite sa
It will take a long time – Bude to trvať dlho
Please take a seat – Prosím, sadnite si
Is that right? – Že je to pravda?
Is that so? – Vážně?
I must be going – Musím ísť.
This is my room.- Toto je moja izba.
I am doing my homework – Robím si domácu úlohu