- Ponuky práce pre Slovensko i zahraničie. INformuj a INzertuj zadarmo!


Zber uhoriek v Holansku a Nemecku

Uhorková sezónna je typická najmä pre mesiace júl/august, avšak záleží to aj od výsevu zeleniny a miesta zberu. Typické krajiny, ktoré ponúkajú možnosť brigády zberu uhoriek sú pre Slovákov najmä Nemecko a Holandsko. 

Zber Uhoriek v Holandsku
Zamestnávatelia tu hľadajú ženy, mužov, pár či skupiny i keď niekedy viac preferujú skôr ženy ako mužov, to však záleží podľa druhu zberu. Po dôkladnom vyzbieraní uhoriek by mali pracovníci zlikvidovať staré rastliny a vyčistiť priestory, kde bol zber uskutočnený. Je to pomerne fyzicky náročná práca, no nič také, čo by sa nedalo zvládnuť pre obyčajnú ženu či muža.

Mzda je v Holandsku závislá od veku pracovníka a to v nasledovných kategóriach.

18 rokov: 4,00 €/ hodina – brutto
19 rokov: 4,62
20 rokov: 5,42
21 rokov: 6,38
22 rokov: 7,48
23 a viac: 8,80

Mzdy sú vyplácané každé dva týždne.

Farmy /agentúry poskytujú brigádnikom aj ubytovanie,  ktoré si brigádnik hradí sám vo výške 20 až 80€ týždenne.

Zber Uhoriek v Nemecku

Zber v Nemecku je rovnaký ako v Holandsku, avšak mzdové podmienky nie sú rovnaké a agentúry zväčša ponúkajú nemeckú minimálnu mzdu a to  8,50 € na hodinu brutto. Mzdy sú tu vyplácané každý mesiac.

Zber Uhoriek v zahraničí bez znalosti jazyka? 

Väčšina pracovníkov pochádza zo zahraničia, no i tak sú o niečo viac preferovaní ľudia s aspoň so základmi anglického alebo nemeckého jazyka. V prípade páru či  5 člennej skupinky je vhodné aby aspoň jeden z nich ovládal jazyk na úrovni A1-A2.

Ako vyzerá zber uhoriek? 

Zber uhoriek sa môže vykonávať buď na poli alebo v uzatvorených halách resp. v skleníkoch. V prípade skleníku sa vykonáva zber ručne a po stojačky. No v prípade zberu uhoriek na poli sa  zber výrazne odlišuje. Pri zbere sa leží za posúvajúcim sa traktorom na špeciálnom „voze“ a pracovník/-čka ležiac na bruchu tvárou k zemi prehľadáva kúsok po kúsku. Odtrhnutý plod hodí pred seba na pás, ktorý uhorku vyvezie do zásobníka (vlečky).